Nie tylko górnictwo – branże, w których warto szukać pracy w Katowicach

W Katowicach praca w górnictwie cieszy się dużym zainteresowaniem, ale na znaczeniu zyskują również inne branże i obszary działalności. Pracodawcy w Katowicach poszukują doświadczonych specjalistów w obszarze IT, sprzedaży, obsłudze klienta i wielu innych dziedzinach.

Pracownicy poszukiwani w Katowicach

W aspektach takich jak mieszkanie i praca Katowice są atrakcyjnym miejscem do życia, choć wiele na rynku pracy zmieniło się w tym mieście i w całej konurbacji katowickiej w ciągu ostatniej dekady. Zmiany te postępują i są zgodne z kierunkiem, w którym podążają tendencje rynku pracy w całej Polsce. Zauważalny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na doświadczonych specjalistów w różnych dziedzinach oraz związany z tym wzrost wynagrodzeń.

W Katowicach wiele ofert pracy dotyczy IT, produkcji oraz szeroko pojętej inżynierii. Poszukiwani są także pracownicy księgowości oraz eksperci w obsłudze klienta i doświadczeni sprzedawcy. Pracę bez trudu można znaleźć również w administracji biurowej, w gastronomii oraz łańcuchu dostaw. Pracowników potrzeba również w branży budowlanej.

Warunki oferowane przez pracodawców są coraz lepsze, zwykle adekwatne do stawianych wymagań. Pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe niż płaca minimalna, doświadczonych specjalistów kusi się zarobkami bliższymi średniej płacy krajowej. Wielu pracodawców zachęca kandydatów do złożenia aplikacji, obiecując pakiety korzyści pozapłacowych, np. prywatną opiekę zdrowotną, karty zniżkowe lub karnety na zajęcia sportowe, ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz narzędzia pracy, takie jak telefon czy komputer, niezbędne do wykonywania obowiązków.

Dlaczego górnictwo traci na znaczeniu? Sytuacja polskich kopalni węglowych

Chociaż polskie górnictwo już od 2005 roku nie przynosi zysków, a w ostatniej dekadzie generuje wyłącznie straty, to praca w tej branży nadal uważana jest za atrakcyjną. Wynika to z wysokich płac na stanowiskach średniego i wyższego szczebla oraz korzyściach pozapłacowych i przywilejach (które są jednak stopniowo likwidowane).

Sytuacja górnictwa w Polsce jest zła przez stagnację technologiczną i w związku z tym znaczny spadek opłacalności wydobycia oraz spadek efektywności produktywności pracy. W polskich kopalniach stosuje się technologie, które na świecie były używane 20 lat temu. Z tego powodu praca górnika jest droga, nieefektywna i dla niego niebezpieczna. Dużym obciążeniem dla całej tej gałęzi przemysłu są rosnące koszty administracyjne i utrudniony dialog ze związkami zawodowymi.