Sektor budowlany na Śląsku

Budownictwo jest jednym z większych sektorów gospodarki. Wykorzystuje połączenie wiedzy z zakresu inżynierii lądowej oraz rozwiązań technologicznych. Pod tym pojęciem można ująć zarówno koncerny budujące biurowce i fabryki, jak i również rodzinne firmy zajmujące się wykańczaniem mieszkań. Cały czas nowe obiekty są budowane, modernizowane, a te zbędne są usuwane. Budownictwo jest podstawą rozwoju społeczeństwa i technologii. Śląsk jest jednym z najbardziej zurbanizowanych okręgów. Sektorem wiodącym w tym regionie jest hutnictwo, jednak ze względu na duże uprzemysłowienie, można zaobserwować rozwój budownictwa.

Sytuacja na rynku budowlanym zależy od wielu czynników.

Obecny wzrost cen materiałów i surowców oraz podniesienie minimalnego wynagrodzenia nie wpływa na niego pozytywnie. Mimo to, w trzech województwach w Polsce w ostatnim roku odnotowano wzrost inwestycji w tym sektorze. Ta sytuacja wystąpiła w województwach: małopolskim, pomorskim i właśnie śląskim. W miesiącu odnotowano tu wzrost do 16%, natomiast w skali kraju średnio było to 10%. Z tych danych wynika, że sektor budowlany na Śląsku ma silną pozycję w skali kraju. Są to dobre prognozy biorąc pod uwagę fakt, iż sezon budowlany dopiero się zaczyna, po martwym, zimowym okresie, w którym ilość inwestycji jest mniejsza, niż w porze letniej.

Zwiększony popyt, sprawia, iż rosną również ceny na te usługi.

W tym przypadku sektor budowlany na Śląsku, również znajduję się w pierwszej trójce razem z województwem mazowieckim i małopolskim, najdroższych usług w tej dziedzinie w Polsce. Jednocześnie wartość zobowiązań firm budowlanych na Śląsku jest jedną z najwyższych i wynosi ponad 200 milionów złotych, dla porównania na Podkarpaciu wartość ta nie przekracza 60 milionów.

W Polsce istnieje ponad 200 tys. firm budowlanych, z czego ponad połowa należy do sektora MŚP.

Jednak duży wpływ na rynek mają te o najwyższych przychodach. Śląskim potentatem jest Grupa Elektrobudowa z siedzibą w Katowicach z przychodami w wysokości ponad 900 milionów złotych. Znajduje się w rankingu 15 największych firm budowlanych w Polsce. Jest to największa firma w kraju, która zajmuję się usługami i budową obiektów z zakresu energetyki i przemysłu energetycznego.

Biorąc pod uwagę dane można dojść do konkluzji, że sektor budowlany na Śląsku jest jednym z wiodących w budowaniu sytuacji na rynku budownictwa.

Nie tylko górnictwo – branże, w których warto szukać pracy w Katowicach