Faktoring z regresem czy bez regresu?

Usługi faktoringowe z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Jednymi z najczęściej wybieranych rodzajów faktoringu jest faktoring z regresem oraz bez regresu. Czytaj dalej i sprawdź, na czym polegają obie usługi.

 

Faktoring jest usługą finansową, która pozwala odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa i uniezależnić się od nieterminowych lub niewypłacalnych partnerów biznesowych. Usługi faktoringowe pozwalają otrzymać środki finansowe, które w normalnych warunkach byłyby zamrożone na fakturach. Jednym z najbardziej zaufanych faktorów jest Bibby Financial Services, które na polskim rynku działa od kilkunastu lat.

Faktoring – na czym polega?

 

Usługa faktoringowa pozwala na sprawne finansowanie przedsiębiorstwa, które zajmuje się sprzedażą towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Aby można było mówić o faktoringu, konieczne jest występowanie trzech podmiotów: faktora (firmy realizującej usługi faktoringowe), faktoranta (firmy korzystającej z usługi faktoringowej), a także kontrahentów (partnerów biznesowych firmy, którzy nabywają towaru i usługi faktoranta z odroczonym terminem płatności).

 

W ramach współpracy pomiędzy faktorem a faktorantami, konieczne jest dokonanie konkretnej sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Po przekazaniu kopii faktury faktorowi, następuje wypłata tzw. zaliczki, która w wielu przypadkach może stanowić nawet 90 procent wartości widniejącej na dokumencie sprzedaży. Zaliczka, w zależności od faktora, może zostać wypłacona w ciągu 24 godzin od momentu przekazania faktury.

 

Pozostała część faktury zostaje wypłacona w terminie widniejącym na dokumencie potwierdzającym sprzedaż. Pozyskane w ramach zaliczki pieniądze, przedsiębiorstwo może przeznaczyć na dowolny cel, co wpływa pozytywnie na poprawę płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Środki w ramach zaliczki można dzięki temu przeznaczyć na wypłatę świadczeń względem Urzędu Skarbowego lub ZUS, wypłatę wynagrodzeń pracownikom czy spłatę rat pracownikom.

Faktoring z regresem i bez regresu – na czym polega?

 

Faktoring z regresem (zwany także faktoringiem niepełnym) oraz faktoring bez regresu (nazywany faktoringiem pełnym) to dwa najczęściej wykorzystywane rodzaje faktoringu. Dzięki nim możliwe jest finansowanie przedsiębiorstw na atrakcyjnych warunkach. Oba rodzaje faktoringu, w podobny sposób, pozwalają otrzymać do nawet 90 procent wartości sprzedaży, która w normalnych warunkach, byłaby zamrożona w fakturach z odroczonym terminem płatności.

 

Podstawowa różnica między faktoringiem z regresem oraz bez regresu, polega na przeniesieniu ryzyka braku terminowej spłaty przez kontrahenta – nabywcę towarów lub usług przez faktora. W ramach faktoringu z regresem, ewentualne ryzyko braku spłaty jest ponoszone przez faktoranta, który musi sam dochodzić do roszczeń względem nieterminowego partnera biznesowego. W przypadku faktoringu bez regresu, całe ryzyko ewentualnej niewypłacalności lub opóźnień w spłacie faktury, zostaje przeniesiona na faktora.

 

Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu bez regresu, otrzymują środki finansowe także wtedy, gdy kontrahent realnie nie zapłacił nawet złotówki z dokonaną sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju usługa jest zdecydowanie droższa od standardowej usługi faktoringu z regresem.